StraXvikar leverer dygtige og forstående vikarer til akutte transportopgaver. Dette kan være i forbindelse med akut opståede situationer, hvor en borger skal transporteres fra et sted til et andet - for eksempel fra bostedet til behandling hos hospitalsvæsenet, psykiatrisk behandling eller andre situationer, hvor der er et akut behov for øjeblikkelig transport af borgeren. Vi dækker transportopgaver i hele landet, og uanset hvilken opgave I står med, så står vores medarbejdere klar til at varetage dem.

Vi er opmærksomme på, at akutte opgaver kan være vanskelige for både borgere og det pædagogiske personale. Derfor tilbyder vi personale med gode faglige kompetencer og erfaring inden for akutte opgaver, så borgeren bliver støttet trygt og roligt igennem forløbet.


Søger I assistance til akutte transportopgaver?


Herunder findes eksempler på opgaver, som vores vikarer udfører i forbindelse med akutte transportopgaver. Disse omfatter blandt andet:

  • Tvangsanbringelser
  • Permanent flytning af borgere
  • Patienttransport


Opgaver som disse kan være en ubehagelig oplevelse for borgeren, og af den grund sender vi altid to fagligt dygtige vikarer ud på disse opgaver. Det gør vi for at skabe tryghed hos borgeren, men også for at skabe et godt og trygt arbejdsmiljø hos vores vikarer. Dette kan være med til at sikre, at det bliver en god og tryg oplevelse for både borgeren, men også de vikarer, der varetager opgaven.

Patienttransport med sundhedsfaglig ledsager vikar


Uanset om en borger skal transporteres af en kommune, et bosted, psykiatrien eller lignende, er vores vikarer klar til at varetage opgaven med kort varsel. Vores vikarer påtager sig opgaven og erstatter personale, der enten ikke kan eller har de rette kompetencer til at håndtere disse opgaver.

Vores vikarer kan træde til, hvis der akut opstår behov for transport af en borger, der for eksempel udviser aggressiv adfærd, og hvis der ikke findes ressourcer i botilbuddet til at varetage dette selv. Vores vikarer kan selvstændigt varetage opgaven, men de samarbejder også med de ansatte og planlægger transporten sammen.

Hos StraXvikar er det vigtigt for os, at vores vikarer har de nødvendige pædagogiske færdigheder og erfaring fra lignende transportopgaver. Disse færdigheder, sammen med praktisk erfaring, er med til at understøtte trygheden for borgeren under transporten og samtidig sikkerheden for både borger og vikar. Dette gælder især, hvis borgeren, der ønskes transporteret, har selvskadende adfærd eller modsætter sig transporten.

Hos StraXvikar udvælger vi de vikarer, der bedst passer til netop jeres akutte transportopgave. Vi har altid fokus på borgernes velbefindende undervejs og sørger for, at transporten opleves så behagelig som muligt.

Efter opgavens afslutning sørger vi for at overlevere informationer til personalet om, hvordan transporten af borgeren er forløbet. Dette gør vi i henhold til eventuelle dokumentationskrav hos de enkelte institutioner. Hvis der er specifikke krav til transporten eller den efterfølgende dokumentation, planlægges dette selvfølgelig på forhånd.