StraXvikar hjælper virksomheder med at finde den perfekte vikar til enkeltmandsprojekter. Vi dækker både Jylland og Fyn, og uanset hvilken opgave I står med, så står vores vikarer klar til at varetage dem.

Hos StraXvikar tilbyder vi vikarer til enkeltmandsprojekter. Disse projekter kræver en særlig socialfaglig indsats, der ydes til en enkelt borger, hvor der er behov for intensiv støtte og behandling. Vores team af erfarne og dedikerede vikarer står klar til at bistå din virksomhed ved netop denne type opgave.

Enkeltmandsprojekter er en særlig foranstaltning, der kan etableres for borgere, der udviser problematisk adfærd og har brug for intensiv støtte eller behandling. Disse borgere kan f.eks. være udviklingshæmmede, have store sociale vanskeligheder eller udviklingsforstyrrelser, der gør, at de ikke kan indgå i det specialtilbud, de er visiteret til, men kræver massiv støtte.


Søger I personale til enkeltmandsprojekt?

Formålet med disse enkeltmandsprojekter er at give den enkelte borger intensiv behandling og støtte, så de kan udvikle deres mestring af eget liv. Enkeltmandsprojekter kan f.eks. indebære, at en borger har brug for at blive afskærmet fra andre beboere i et botilbud, men stadig kan bo og opholde sig der. I disse tilfælde bliver borgeren observeret, og modtager støtte og behandling.

I nogle tilfælde kan det være umuligt at afskærme borgeren på deres nuværende botilbud. Dette kan skyldes, at der mangler de fysiske rammer, der er nødvendige for at skabe afskærmning, eller at borgeren ikke trives i det sociale miljø på botilbuddet. I sådanne tilfælde kan det være en mulighed at flytte borgeren til en anden fysisk placering, såsom en lejlighed eller et sommerhus, for at give dem mere intensiv støtte og behandling.

I andre situationer kan det forekomme, at man ikke har mulighed for at afskærme borgeren på det aktuelle botilbud. Dette kan være, fordi der ikke er eller kan skabes de fysiske rammer, som muliggør afskærmningen på botilbuddet i fysisk forstand. En anden grund kan være, at det sociale miljø, borgeren indgår i på bostedet, kan være en tilbageholdende faktor for borgerens udvikling. På baggrund af dette kan man vælge at flytte borgeren fysisk. Dette kan for eksempel være til en lejlighed eller et sommerhus.

Vikar til enkeltmandsprojekt?


Vi forstår, at det kan være svært for både myndigheder og private virksomheder at finde personale, der er så fagligt dygtige, at de kan varetage døgnbehandling i et enkeltmandsprojekt. På baggrund af dette fokuserer vi hos StraXvikar på at tilbyde vikarer, der har de nødvendige kompetencer til at yde pædagogisk støtte og behandling i et enkeltmandsprojekt. Vores vikarer er dygtige, dedikerede og har relevant faglig og praktisk erfaring, både inden for kortvarige og langvarige enkeltmandsprojekter.

Vi ønsker at bidrage til den bedst mulige løsning for den enkelte borger, baseret på deres unikke situation og behov. Vores vikarer samarbejder med det faste personale og indgår i den allerede igangværende behandling samt understøtter den. Derudover tilbyder vi også sparring og fagligt input til behandling og støtte, hvis dette ønskes.

Hos StraXvikar tilbyder vi vikarer til enkeltmandsprojekter. Nogle af de opgaver, vi dækker, kan blandt andet være med følgende borgere:

  • Borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse
  • Borgere med udadreagerende adfærd
  • Borgere med misbrug
  • Andre anbringelser

StraXvikar hjælper virksomheder med at finde den perfekte vikar til enkeltmandsprojekter. Vi dækker både Jylland og Fyn, og uanset hvilken opgave I står med, så står vores medarbejdere klar til at varetage dem.

Vi tilbyder fast vagtplan og struktur i det daglige arbejde er vigtigt for os. Vi samarbejder gerne med det faste personale og yder støtte og behandling i overensstemmelse med virksomhedens eller institutionens værdier og principper.

Vi hjælper og støtter borgeren med at opretholde og understøtte en hverdag baseret på deres unikke behov. Dette inkluderer almindelige opgaver som indkøb, rengøring, tøjvask og andre relevante opgaver for den enkelte borger. Vi ønsker at bidrage til, at borgeren oplever succes og støtter mulighederne for udvikling.

Vi udarbejder behandlingsplaner, dokumentation og deltager i opfølgningsmøder med det faste personale og andre relevante aktører.

Vi er i det pædagogiske arbejde forpligtede til at hjælpe borgere med at opnå deres fulde potentiale. Vi tror på, at vores vikarer kan understøtte borgerens udvikling på en relevant måde, hvor de kan bidrage til en positiv indvirkning på borgerens liv.

Hos StraXvikar har vi mulighed for at skræddersy den helt rette indsats til netop jeres behov. Tag gerne kontakt til os i dag og få mere at vide om, hvilke opgaver vi varetager, og lad os sammen planlægge, hvordan vi kan hjælpe jer!


Vil du arbejde med os?

Ønsker du at arbejde med enkeltmandsprojekter og har du en socialfaglig uddannelse? Så kontakt os gerne for en uforpligtende samtale. Vi leder hele tiden efter nye dedikerede vikarer.