I arbejdet med borgere, der lider af psykiske udfordringer, kan der nogle gange opstå situationer, hvor borgeren bliver selvskadende eller udviser en anden form for destruktiv adfærd mod sig selv eller andre.

Hos StraXvikar har vi en lang række dygtige og fagligt kompetente vikarer til rådighed, som alle er i stand til at hjælpe med forskellige skærmningsopgaver. Borgere, som er aggressive eller udadreagerende, har ofte behov for at blive skærmet i disse situationer. Dels for at beskytte dem selv, men også for at beskytte andre omkring dem mod den destruktive adfærd.


Søger I vikar til skærmningsopgaver?


Vores vikarer tilbyder observation døgnet rundt. Dette kan være til gavn for borgernes velbefindende og for at stabilisere en borgers hverdag, når denne er påvirket psykisk og udviser bekymrende adfærd. Vores vikarer observerer borgerens adfærd og reagerer, hvis borgeren udviser adfærdsmæssige ændringer. Vores vikarer er opmærksomme og rapporterer ændringer til den ansvarshavende på arbejdspladsen, bostedet eller institutionen.


Disse opgaver kan finde sted forskellige steder som f.eks.

  • Opholdssteder
  • Bosteder
  • I borgers eget hjem
  • På sygehuse
  • I psykiatrien

Vi leverer professionel vikarbistand til skærmningsopgaver


Sammen med kunden, afdækker vi behovet for faglig ekspertise, ved den første samtale.Dette gør vi for at sikre, at vores vikarer opfylder alle krav, virksomheden måtte have til både de faglige kvalifikationer og udførelsen af opgaven. Vi sikrer en professionel tilgang til enhver opgave og sørger for, at vores vikarer har de nødvendige kvalifikationer til den specifikke opgave. Når behovet er afdækket, vil vi have mulighed for at finde de bedste vikarer til opgaven. På denne måde sikrer vi os, at arbejdet bliver tilgået med den rette ekspertise, faglighed og erfaring, således at kunden oplever, at vi varetager opgaven som ønsket.

De vikarer, vi tilbyder til skærmningsopgaver, har erfaring med at bevare overblikket i pressede og akutte situationer. De er i stand til at skabe en god og tryg relation til borgeren og på denne måde bidrager de til en tryg og rolig atmosfære i en måske ubehagelig situation. Vi forstår, at det er vigtigt at være fleksible og have den rette faglige baggrund og tilgang til skærmningsopgaver, herunder observation, ageren og brug af forskellige strategier, der er effektive over for den enkelte borger. Vores vikarer har alle de faglige og personlige kvalifikationer, der er nødvendige for at varetage opgaver som disse.


Vil du arbejde med skærmningsopgaver?

Ønsker du at arbejde med skærmningsopgaver, og har du de faglige og personlige kvalifikationer? Så tøv ikke med at kontakte os og høre mere, om hvad vi kan bidrage med til din videre karriere.