Vores historie

StraXvikar er et pædagogisk og sundhedsfagligt vikarbureau, som beskæftiger sig indenfor det sociale, psykiatriske og sundhedfaglige felt. Ledelsen hos StraXvikar har pædagogisk baggrund og mange års erfaring i praksis med socialt udsatte borgere og komplekse problemstillinger, og vores uddannelser som pædagoger og socialrådgivere giver os et kompetent fundament, til at forstå, støtte og imødekomme de udsatte borgere.

Vi lover vores samarbejdspartnere at imødekomme og matche opgaven med den helt rigtige medarbejder og yde en kvalificeret og professionel arbejdsindsats, der er  i overensstemmelse med værdier og mål for den enkelte virksomhed.

Vores vikarer

Vores ansatte hos StraXvikar kan bidrage med værdiskabende løsninger i arbejdet med de udsatte børn, unge og voksne, så vores samarbejdspartnere får større overskud til kerneopgaverne. 

Vi sikrer os i vores ansættelsesprocedure, at vores vikarer har de rigtige faglige kompetencer og kendskab til voksenansvar lovens formål, bestemmelser og principper, så borgernes retssikkerhed er sikret i det daglige arbejde.

Vi vægter højt, at vores vikarer er fleksible, punktlige og pålidelige medarbejdere.

Vi tilbyder tryghedsskabende vikarer, som kan skabe forudsigelighed, udvise tydelighed og beskytte målgruppen, mod indgreb i deres selvbestemmelsesret. Vores ansatte hos StraXvikar har kompetencer til at håndtere akutte og tilspidsede situationer med en konfliktnedtrappende tilgang til at forebygge magtanvendelse og sikre borgernes retssikkerhed.

Vi kan tilbyde vikarer med følgende uddannelsesmæssige baggrunde:

 • Pædagoger
 • Pædagogiske assistenter
 • Social og sundhedshjælpere
 • Social og sundhedsassistenter
 • Sygeplejersker
 • Ergoteraupauter
 • Fysioterapauter
 • Socialrådgivere
 • Lærer
 • Psykologistuderende (Bachelorer)
 • Medicinstuderende  (Bachelorer)
 • Pædagogmedhjælpere (mindst 4 års erfaring)

Vores ansættelseskrav hos StraXvikar:

Vikarer ansat hos StraXvikar modtager løbende faglig sparring, som underbygger og støtter den faglige udvikling. Alle arbejdstidsbestemmelser er overholdt og vores personale er informeret om løn- og ansættelsesvilkår. 

Vores værdier

Respekt

 Vi møder altid borgerne med hensyn og forståelse for det sted de er i livet og i deres udviklingsprocesser.

Det er vigtigt for os, at de mennesker vi arbejder med, føler sig støttet, værdsat og accepteret med de forudsætninger de har.

Ansvarlighed

Vi udviser ansvarlighed overfor de virksomheder vi samarbejder med. 

Vores ansatte fremstår som troværdige omsorgspersoner både overfor borgerne de møder, men også overfor kollegaer i det daglige arbejde, og de tager overbevisende ansvar for deres opgaver.

Vi vægter et loyalt samarbejde med både virksomheder, borgere og kollegaer.

Faglighed

Viden, kompetence og erfaring er med til at skabe den faglighed, som er vigtig i det pædagogiske arbejde. StraXvikar tilbyder løbende sparring med vores vikarer for at sikre os, at vores pædagogiske indsats lever op til vores samarbejdspartners forventninger. 

Vi indsamler erfaringer fra vores opgaver, og evaluerer dem for at forbedre os, og for at kunne tilbyde jer dygtige vikarer, som fagligt lever op til hver eneste opgave.

Vores pædagogiske ståsted

Vi vægter højt, at vores vikarer besidder personlige kvalifikationer som empati, robusthed og at den enkelte vikar påtager sig et professionelt ansvar for, at borgere mødes af voksne, som er tryghedsskabende, udviser tydelighed, forudsigelighed og beskytter mod indgreb i selvbestemmelsesretten.